تماس با ما

شما می توانید با ما از طریق پست الکترونیک، تلفن و فرم تماس با ما در ارتباط باشید.
آدرس: تهران، شهرک غرب،خیابان مهستان، کوچه هوافضا، مرکز رشد پژوهشگاه هوافضا
شماره تماس: 39-02188366030 داخلی 254
شماره فکس: 88362011-021
ایمیل:fazaboompayesh_fbp@yahoo.com

راه ارتباط در فضای مجازی

مجوزها

فضا بوم پایش
فضا بوم پایش

موقعیت شرکت در نقشه گوگل ارث (Google Earth)

ارسال پیام