پایش سنجش از راه دور

پایش انتشار گاز نیتروژن دی اکسید با استفاده از سنجش از دور

آلودگی هوا یک مشکل جهانی در بهداشت محیطی محسوب می‌شود که سالانه جان میلیون‌ها نفر را می‌گیرد. نگرانی در زمینه کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم سبب شد ماهواره کوپرنیک سنتینل 5P در اکتبر سال 2017 با ماموریت پایش آلودگی هوا پرتاب شود. نقشه‌هایی که از این ماهواره به دست می‌آید نیتروژن دی اکسید منتشر شده…